ru | en | by

کانال آخرین خبر

2021-06-27 12:00:47
 102256
🔺جرم ۷۰ درصد زندانیان مرتبط با موادمخدر است 🔹رئیس سازمان زندان‌ها: ۴۴ درصد از محکومان به‌طور مستقیم و ۲۶ درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این یعنی ۷۰ درصد آمار زندانیان کشور. در بسیاری از این پرونده‌ها می‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد. @akharinkhabar
image