ru | en | by

کانال آخرین خبر

2021-06-27 11:43:57
 102275
🔺سکینه حورسی اسوه مقاومت زنان در ۴۵روز مقاومت خرمشهر چشم از دنیا فروبست 🔹سکینه حورسی اسوه زنان مقاوم خرمشهر و در حقیقت یکی از فرماندهان و راهبران زنان و مردان مدافع خرمشهر، بانوی جانباز شیمیایی که در ۸ سال دفاع مقدس و مقاومت ۴۵ روزه خرمشهر در برابر دشمن میهن ایستاد به همرزمان شهیدش پیوست. @akharinkhabar
image